Tema na kojoj bivši, sadašnji (i budući) studenti mogu izmijenjivati informacije o studiju, njegovim smjerovima, profesorima, ispitima i ispitnim pitanjima, literaturi, problemima i svemu ostalom što se tiče tog studija.

Stranica pravnog fakulteta

Što sve obuhvaća prijemni ispit?
Jeste li (bili) zadovoljni fakultetom?
Što biste, kad bi mogli, mijenjali?
Kojeg profesora treba izbjegavati (ako se može, naravno)?
Jesu li profesori, po vašem mišljenju, dovoljno stručni za kvalitetno obavljanje svog posla?
Koji su ispiti baš jako teški i na što posebno obratiti pažnju kod pripremanja istih?
Može li se (i) na vašem fakultetu ispit - KUPITI?

Što mislite o novom nastavnom sadržaju kaznenopravnog modula?

Funkcionira li organizacija sustavnog zapošljavanja najboljih studenata prava?