Tema na kojoj bivši, sadašnji (i budući) studenti mogu izmijenjivati informacije o studiju, njegovim smjerovima, profesorima, ispitima i ispitnim pitanjima, literaturi, problemima i svemu ostalom što se tiče tog studija.


Stranica FPZG-a


Jeste li (bili) zadovoljni fakultetom?
Što biste, kad bi mogli, mijenjali?
Kojeg profesora treba izbjegavati (ako se može, naravno)?
Jesu li profesori, po vašem mišljenju, dovoljno stručni za kvalitetno obavljanje svog posla?
Koji su ispiti baš jako teški i na što posebno obratiti pažnju kod pripremanja istih?
Može li se (i) na vašem fakultetu ispit - KUPITI?

Jeste li ikad prisustvovali politološkim razgovorima na vašem fakultetu?
Ima li (previše) nacionalizma "u zraku"?