Vitruvijev čovjek - Leonardo ovim crtežom pojašnjava sklad ljudskog tijela sa geometrijom, poznatije i kao zlatni rez