Poštovani,

Na eforumu nije dozvoljeno koristiti strane pojmove/izraze, bilo da se oni tiču judaističke, islamske ili neke druge terminologije (i bez obzira jesu li strani termini ukorporirani unutar citata ili u originalno vašem tekstu), osim ako SVAKI PUTA, iza hrvatskom govornom području stranog termina, u zagradi stavite i prijevod (a možete, ako vam je draže, stranim pojmom nazvati link ili pojmom 'klik' uputiti na link, koji vodi do otvaranja stranice s prijevodom/pojašnjenjem).
Ukoliko se npr. pojam 'ajet' (Kur'anski stih) nađe u istoj rečenici dva puta, tada niste dužni staviti prijevod i kod drugog puta, no ako se, dakle, spomenuti pojam nađe već u sljedećoj rečenici - jeste!

(Preporučujem pisati sve na hrvatskom jeziku, a strani izraz, po potrebi, tu i tamo staviti u zagradi iza.)

Zašto ovo pravilo?
Zato, gospodo i gospoje, jer ste vi ti, koji ste odlučili koristiti stranu terminologiju na hrvatskom forumu pa, stoga (a kako bi iskazali nužno poštovanje svim čitateljima, koji s istom nisu upoznati, te im maksimalno olakšali praćenje svog teksta) imate i odgovornost strane izraze prevoditi.

Svaki član foruma, koji se neće po ovom pitanju ispostaviti odgovornim, snosit će posljedice brisanja njegovih postova i tema pa i baniranja (na određeno vrijeme), bude li takva drastična mjera uopće bila potrebna.

S druge strane, pošto je eforum sklon internacionalnom internetskom povezivanju, na njemu je dozvoljeno koristiti engleske riječi (pa i sleng), a možete, ukoliko želite, i sve svoje postove pisati na engleskom.

Zahvaljujem na pažnji
enky